Buddhist religion, philosophy, literature and culture.

Month: October 2018

One Day Seminar on MA in Buddhism and Himalayan Studies Syllabus

Faculty of Buddhist Studies, Lumbini Buddhist University has organized One Day Seminar on Syllabus for MA in Buddhism and Himalayan Studies on 27th October 2018 at Lumbini College of Buddhism and Himalayan Studies premises, Bouddha Tusal. The Seminar was inaugurated by  Prof. Dr. Naresh Man Bajracharya, Vice Chancellor of Lumbini Read More…

छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, लुम्बिनी नेपालले गुम्बा शिक्षालाई मुलधारको शिक्षामा समायोजन गर्नका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव प्रा देवराज अधिकारी लगायतका विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका पदाधिकारीहरुसंग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न  गरेको छ ।

परीक्षाफल प्रकाशित

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले विभिन्न समयमा लिएका विभिन्न  विषयका स्नातक र स्नातकोत्तर तहको नतिजा प्रकाशन गरेको छ ।नतिजा डाउनलोड गर्नुहोस :                  

Result of Master of Science in Disaster Risk Engineering and Management First Year/First Part (Partial)

Download :  Result of Master of Science in Disaster Risk Engineering and Management First Year/First Part (Partial)

Result of Master of Science in Construction Engineering and Management First Year/First Part (Partial )

Download : Result of Master of Science in Construction engineering and Management First Year/First Part (Partial )

Result of Master of Science in Disaster Risk Engineering and Management First Year/Second Part (Partial)

Download : Result of Master of Science in Disaster Risk Engineering and Management First Year/Second Part (Partial)

Result of Master of Science in Construction Engineering and Management First Year/ Second Part (Partial)

Download: https://www.lbu.edu.np/wp-content/uploads/2018/10/MSC-III.jpeg

Result of Master of Science in Disaster Risk Engineering and Management Second Year/First Part (Partial)

Download: https://www.lbu.edu.np/wp-content/uploads/2018/10/Msc-III.jpeg

Result of Master of Science in Construction Engineering and Management Second Year/ First Part (Partial)

Download https://www.lbu.edu.np/wp-content/uploads/2018/10/Msc-III.jpeg

Result of Bachelor in Sowa Rigpa Medicine Second Year/First Part (Partial)

Download https://www.lbu.edu.np/wp-content/uploads/2018/10/Bachelor-III-Partial-1.jpeg