Preloader

Buddhist religion, philosophy, literature and culture.

Central Campus

Central Campus of Lumbini Buddhist University

Central Campus of Lumbini Buddhist University

Empty tab. Edit page to add content here.

News and Notices

LUMBINI BUDDHIST UNIVERSITY CONCLUDED 1ST AND HISTORIC CONVOCATION

Lumbini Buddhist University (LBU) has successfully conducted first and historic convocation on 29th April 2018, on the eve of 2562nd Buddha Jayanti in Lumbini. The ...

New Academic Programs Launched

After promulgation of Academic Master Plan, LBU has been expanding new mileage in its academic journey. In this academic year 2074/75 BS, LBU has introduced ...

Laying Foundation Stone for Residential Quarters for LBU Authorities and Teachers

Lumbini Buddhist University is gearing up the construction residential quarters for University Authorities and Teachers by laying foundation stones in the midst of two separate ...

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय संयुक्त बौद्ध राष्ट्र सङ्गठनको सदस्य

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले अर्जेन्टिनामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको संयुक्त बौद्ध राष्ट्र सङ्गठनको सदस्यता लिएको छ। शुक्रबार बसेको संयुक्त बौद्ध राष्ट्र संगठनको बोर्ड बैठकले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयलाई ...

कार्यालयमा हाजिर हुन आउने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

यस लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, लुम्बिनी नेपालमा कार्यरत भीमसेनस्थान—२०, काठमाडौँ बस्ने लेखापाल श्री सविना श्रेष्ठ, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १९ बस्ने प्रशासन सहायक श्री सृजना श्रेष्ठ, ...