Buddhist religion, philosophy, literature and culture.

परीक्षा तालिका प्रकाशित

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय,परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयद्वारा सेमेस्टर प्रणाली अनुसार संचालन हुने M.Sc. तह अन्तर्गत Construction Engineering and Management र Disaster Risk Engineering and Management प्रथम बर्ष/प्रथम खण्डका,Bachelor in Sowa Rigpa Medicine अन्तर्गत प्रथम,तृतीय र पाँचौं सेमेस्टरका,Masters in Museology and Buddhist Collectionsका द्वितीय बर्ष/द्वितीय खण्ड,प्रथम बर्ष/द्वितीय खण्डका नियमित र मौका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुको परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएको छ ।
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

LATEST NEWS